All episodes

Den 17 december i år förväntas den svenska visselblåsarlagen som införlivar Visselblåsardirektivet i svensk rätt träda i kraft. Vissa delar av lagen börjar gälla direkt medan andra...

Vad behöver arbetsgivare tänka på när de vill anställa en person till en roll? Roschiers arbetsrättsexperter Peder Boström och Elin Osbeck Rehbbinder guidar er igenom hela anställn...

I det senaste avsnittet av Hire & Fire får Jenny och Elin besök av Sam Seddigh som är arbetsrättsjurist på Spotify. Sam, Jenny och Elin pratar om distansarbete ur ett arbetsmil...

Hur går det till när en arbetsgivare säger upp en anställning, vad är riskerna och hur stora är de? Hur bör man tänka som arbetsgivare? Roschiers arbetsrättsexperter Jenny och Elin...

Vem får del av förmåner, anställningsskydd, eller för den delen frihet att välja uppdrag och disponera sin ersättning? I aprilavsnittet av Hire & Fire diskuterar Jenny Welander...

I detta avsnitt diskuterar Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder anställdas starka skydd mot missgynnande i samband med föräldraledighet och hur arbetsgivare ska tolka ...

Som ingen missat kom GDPR, dvs. dataskyddsförordningen, i maj 2018. GDPR innebär utmaningar på många områden inom affärslivet, och ett av dessa är arbetsrätten. Ibland kan det vara...

I december 2020 valde Arbetsmiljöverket att utvidga reglerna för anmälan av allvarliga tillbud i form av coronaviruset. Från att tidigare bara gälla vissa verksamheter som särskilt...

Får arbetstagare bada bastu på arbetstid, och vad kan arbetsgivaren vidta för åtgärder om detta sker? Roschiers arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinde...

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App