All episodes

I detta avsnitt av Hire & Fire diskuteras Arbetsvillkorsdirektivet som började gälla genom de ändringar i LAS som trädde i kraft den 29 juni 2022. Roschiers arbetsrättsexperter...

Den nya visselblåsarlagen är ett hett ämne just nu då svenska företag med 250 eller fler arbetstagare vid ingången av kalenderåret måste inrätta interna visselblåsarkanaler per den...

Som en följd av Covid-19 har det blivit betydligt vanligare att anställda vill jobba från en annan plats än den där arbetsgivaren har sitt kontor. Många arbetsgivare vill även, i s...

Efter flera års förberedelser och politisk diskussion har regeringen presenterat en proposition över en ny lag om anställningsskydd (LAS) som föreslås träda i kraft med tillämpning...

Det är vanligt att arbetsgivare anställer medarbetare med syfte att utveckla nya produkter, tekniker eller processer. Att en immateriell tillgång skapas inom ramen för en anställni...

I detta alla hjärtans dag-avsnitt diskuterar våra arbetsrättsexperter Elin och Peder kärlek och relationer på jobbet och hur man som arbetsgivare bör hantera en relation mellan två...

I detta avsnitt går Elin och Peder igenom i vilken utsträckning arbetsgivaren kan bestämma över hur verksamheten ska bedrivas och vilka inskränkningar som finns med fokus på arbets...

I detta avsnitt diskuterar Roschiers arbetsrättsexperter hur konkurrensrätten kan komma in i arbetsrätten och hur detta förmodligen kommer att bli vanligare i framtiden. De går äve...

När föreligger bemanning enligt lagen om uthyrning av arbetstagare, och vad bör kommersiella parter tänka på när de avtalar om uthyrning av tjänster? Vem ansvarar för arbetsmiljön,...

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App