All episodes

Efter flera års förberedelser och politisk diskussion har regeringen presenterat en proposition över en ny lag om anställningsskydd (LAS) som föreslås träda i kraft med tillämpning...

Det är vanligt att arbetsgivare anställer medarbetare med syfte att utveckla nya produkter, tekniker eller processer. Att en immateriell tillgång skapas inom ramen för en anställni...

I detta alla hjärtans dag-avsnitt diskuterar våra arbetsrättsexperter Elin och Peder kärlek och relationer på jobbet och hur man som arbetsgivare bör hantera en relation mellan två...

I detta avsnitt går Elin och Peder igenom i vilken utsträckning arbetsgivaren kan bestämma över hur verksamheten ska bedrivas och vilka inskränkningar som finns med fokus på arbets...

I detta avsnitt diskuterar Roschiers arbetsrättsexperter hur konkurrensrätten kan komma in i arbetsrätten och hur detta förmodligen kommer att bli vanligare i framtiden. De går äve...

När föreligger bemanning enligt lagen om uthyrning av arbetstagare, och vad bör kommersiella parter tänka på när de avtalar om uthyrning av tjänster? Vem ansvarar för arbetsmiljön,...

I oktoberavsnittet av Hire & Fire tar våra arbetsrättsexperter sig an ämnet vaccinationskrav i arbetslivet. När under en anställningscykel kan sådana krav aktualisera sig, och ...

I vissa fall kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om anställningens upphörande i form av ett avslutsavtal. Varför ingår man ett avslutsavtal? Vilka fördelar finns det oc...

Den 17 december i år förväntas den svenska visselblåsarlagen som införlivar Visselblåsardirektivet i svensk rätt träda i kraft. Vissa delar av lagen börjar gälla direkt medan andra...

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App