All episodes

Får arbetstagare bada bastu på arbetstid, och vad kan arbetsgivaren vidta för åtgärder om detta sker? Roschiers arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinde...

I Hire & Fires julspecial om julbord, julklappar och andra anställningsförmåner får Elin Osbeck besök av Patrik Sedlar från Svalner Skatt. Har anställda rätt till julklappar? V...

VD:n och arbetsrätten – eller är VD-avtal "bara avtalsrätt"? VD:n är en bolagsfunktionär och arbetsgivarrepresentant, och samtidigt en arbetstagare. VD:n omfattas av viss arbetsrät...

Det har kommit nya rättsfall från EU-domstolen om verksamhetsövergång, som ger arbetsrättarna huvudbry. Jenny och Elin reder ut begreppen och berättar vad en verksamhetsövergång är...

Vad är det första en arbetsrättsjurist tänker på i samband med ett nytt transaktionsärende? Roschiers Elin Osbeck har med sig kollegorna David Antonovic och Therese Almgren i studi...

Arbetsmarknaden är i omstöpning. Vem som är arbetstagare och inte utmanas av plattforms-bolagen och egenanställningsföretagen i den s.k. gig-ekonomin. Victoria och Elin får besök a...

Den psykosociala arbetsmiljön är numer en av arbetsmarknadens största utmaningar. Victoria och Elin får besök av Johan Mellnäs som är projektledare på Prevent – Arbetsmiljö i samve...

I en ny dom tar Arbetsdomstolen ställning till om målares bilresor till och från arbetet utgör arbetstid eller något annat. Utgången i målet följdes av många, eftersom resultatet s...

Den globala spridningen av det nya coronaviruset har lett till stora konsekvenser för många företag. Det har därför beslutats om en rad åtgärder för att minska smittspridningen och...

Older Episodes »

Play this podcast on Podbean App