Med LAS-ändringarna i centrum kan det vara lätt att missa någon av alla arbetsrättsliga nyheter. Men sedan den 2 augusti 2022 gäller även nya regler som implementerar EU:s balansdirektiv. Direktivet innebär utökade rättigheter för föräldrar och anhörigvårdare. Men påverkas antalet så kallade "pappamånader"? Har arbetstagare verkligen rätt till flexibla arbetsformer, och vad innebär det i praktiken? Roschiers arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck rätar ut frågetecknen.

Share | Download(Loading)