Det är vanligt att arbetsgivare anställer medarbetare med syfte att utveckla nya produkter, tekniker eller processer. Att en immateriell tillgång skapas inom ramen för en anställning medför däremot inte alltid att arbetsgivaren samtidigt automatiskt ges en oinskränkt ägande- och nyttjanderätt till den immateriella tillgången.  

I detta avsnitt av Hire & Fire, träffas Erik Ejdesjö, Associate i Roschiers arbetsrättsgrupp, och John Park, Senior Associate och expert inom immateriella tillgångar, för att diskutera olika fallgropar kring situationer där anställda skapar immateriella tillgångar inom ramen för sin anställning. Vem äger rättigheterna till immateriella tillgångar skapade av en anställd, och vilka ytterligare steg bör en arbetsgivare vidta för att säkerställa en så långtgående och fullständig rätt till de immateriella tillgångarna som möjligt?

Share | Download(Loading)