När föreligger bemanning enligt lagen om uthyrning av arbetstagare, och vad bör kommersiella parter tänka på när de avtalar om uthyrning av tjänster? Vem ansvarar för arbetsmiljön, och måste arbetsgivarna förhandla med facket? Roschiers arbetsrättsexperter Peder Boström och Elin Osbeck Rehbinder reder ut frågetecknen i detta avsnitt om bemanning ur ett praktiskt arbetsgivarperspektiv.

Share | Download(Loading)