Den 17 december i år förväntas den svenska visselblåsarlagen som införlivar Visselblåsardirektivet i svensk rätt träda i kraft. Vissa delar av lagen börjar gälla direkt medan andra införs först senare. I detta avsnitt av Hire & Fire går Roschiers arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder igenom vad direktivet innebär för förändringar utifrån nuvarande lagstiftning. De tar även upp den viktiga frågan – kommer de koncerngemensamma visselblåsarsystem som många svenska bolag tillhör vara tillräckliga för att uppfylla lagens krav framöver?

Share | Download(Loading)