I vissa fall kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om anställningens upphörande i form av ett avslutsavtal. Varför ingår man ett avslutsavtal? Vilka fördelar finns det och hur bör man gå till väga? I avsnittet går Roschiers arbetsrättsexperter igenom dessa frågor och delar även med sig av praktiska tips kring avslutsavtal och vad de bör innehålla.

Share | Download(Loading)