Vad behöver arbetsgivare tänka på när de vill anställa en person till en roll? Roschiers arbetsrättsexperter Peder Boström och Elin Osbeck Rehbbinder guidar er igenom hela anställningsprocessen, inklusive frågor om företrädesrätt till återanställning och omplacering, diskrimineringsförbud, och vad ett anställningsavtal bör innehålla. Får man fråga vad man vill under en anställningsintervju, och hur länge bör man spara ett anställningsavtal?

Share | Download(Loading)