I det senaste avsnittet av Hire & Fire får Jenny och Elin besök av Sam Seddigh som är arbetsrättsjurist på Spotify. Sam, Jenny och Elin pratar om distansarbete ur ett arbetsmiljöperspektiv, med fokus på hur arbetsgivare och anställda tillsammans kan bidra till välmående, både trots och tack vare distansarbete. Sam berättar om hur Spotify arbetar med distansarbete i koncernen och hur de vill ta vara på det bra som kommit med pandemin, genom sin nya globala policy Work From Anywhere.

Share | Download(Loading)