I detta avsnitt diskuterar Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder anställdas starka skydd mot missgynnande i samband med föräldraledighet och hur arbetsgivare ska tolka detta skydd i praktiken. Skyddet mot missgynnande innebär till och med att den här gruppen av anställda i vissa situationer ska behandlas på ett mer gynnsamt sätt än andra anställda, vilket inte framstår som helt självklart.  

 

 

Share | Download(Loading)