Får arbetstagare bada bastu på arbetstid, och vad kan arbetsgivaren vidta för åtgärder om detta sker? Roschiers arbetsrättsexperter Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder diskuterar den klassiska domen AD 1978 nr 89 där bastubadarprincipen myntades. Huvudregeln är att arbetsgivare har rätt att fritt omplacera arbetstagare inom ramen för anställningen, och att omplaceringar inte kan överprövas rättsligt. I målet formulerar domstolen dock ett undantag från huvudregeln, den s.k. bastubadarprincipen. Jenny och Elin går igenom risker med omplaceringar p.g.a. personliga skäl och ger praktiska tips på hur arbetsgivare kan gå till väga. 

Share | Download(Loading)