VD:n och arbetsrätten – eller är VD-avtal "bara avtalsrätt"? VD:n är en bolagsfunktionär och arbetsgivarrepresentant, och samtidigt en arbetstagare. VD:n omfattas av viss arbetsrättslig skyddslagstiftning och vissa kollektivavtal, men inte av alla. Kan bolaget behöva förhandla enligt lagen om medbestämmande angående en VD? Är det helt sant att de inte har något anställningsskydd alls? Roschiers arbetsrättexperter Jenny och Elin guidar dig i vad ett VD-avtal typiskt sett innehåller, fallgropar som bör undvikas (t.ex. hundratals sparade semesterdagar) och vad bolag bör tänka på när de ingår anställningsavtal med VD.

Share | Download(Loading)