Vad är det första en arbetsrättsjurist tänker på i samband med ett nytt transaktionsärende? Roschiers Elin Osbeck har med sig kollegorna David Antonovic och Therese Almgren i studion, och pratar om arbetsrätt i företagstransaktioner. Vad ska bolag tänka på när de överväger att köpa eller sälja ett bolag? När måste bolaget förhandla med facket, och varför är det så viktigt att förstå hur pensionen tryggas? Och vilket är det vanligaste problemet vi hittar i nästan alla bolag vi granskar?

Share | Download(Loading)