Vem får del av förmåner, anställningsskydd, eller för den delen frihet att välja uppdrag och disponera sin ersättning? I aprilavsnittet av Hire & Fire diskuterar Jenny Welander Wadström och Elin Osbeck Rehbinder uppdelningen mellan arbetstagare och andra. Frågan om vem som är att anse som anställd är gammal, men den har blivit aktuell på nytt i plattforms-eran och gig-ekonomin. Gränsen kan vara hårfin men felbedömningar kan bli kostsamma för både individer och företag, och gäller både förmåner, socialförsäkringar och skatt. Jenny och Elin går igenom vilka egenskaper i en kontraktsrelation som pekar i vilken riktning, och spår om arbetstagarbegreppets framtid.

Share | Download(Loading)