I detta avsnitt av Hire & Fire diskuteras Arbetsvillkorsdirektivet som började gälla genom de ändringar i LAS som trädde i kraft den 29 juni 2022. Roschiers arbetsrättsexperter Sam Seddigh och William Karo Persson pratar bland annat om de nya informationskraven som innebär att anställningsavtal och information som ges till nyanställda behöver ses över och om rätten att ha flera anställningar samtidigt. Och slutligen, är VD:ar och andra ledande befattningshavare numera "Lasade"?  

 

Share | Download(Loading)