Det har kommit nya rättsfall från EU-domstolen om verksamhetsövergång, som ger arbetsrättarna huvudbry. Jenny och Elin reder ut begreppen och berättar vad en verksamhetsövergång är och vad det får för konsekvenser för bolag och anställda. Kan ett företags byte av entreprenör leda till att anställda har rätt att gå över från den gamla till den nya entreprenören trots att det inte finns något avtal mellan entreprenörerna? Och är det sant att en verksamhetsövergång kan innebära att anställda blir deltidsanställda hos konkurrerande företag?

Share | Download(Loading)